Videolar

Tashqi Tank Plitasi Rolling jarayoni

Harorat va bosim Vanasi

Bir tomonlama ajratgich klapani

Sinovlarni siqish

Ichki idish plitalari ishlab chiqarish jarayoni

Enemal qoplangan